Frontpage Slideshow | Copyright © 2006-2011 JoomlaWorks Ltd.
El mes de maig de 2008 la Empresa ANTONIO GOMILA, SA es va fer càrrec de l'explotació i gestió del SERVEI MUNICIPAL D'AIGUA POTABLE I SANEJAMENT DEL TERME MUNICIPAL DES MERCADAL.

El Servei inicialment proveïa als nuclis urbans des Mercadal, Fornells, Ses Salines, Platges de Fornells, Sa Roca ia totes les explotacions agràries, hortals i habitatges disseminats de la meitat oest del terme municipal. Va ser al mes de juliol de 2009 i desembre del mateix any quan, amb caràcter provisional, es va ampliar l'àmbit d'aplicació incloent al Servei les urbanitzacions d'Addaia i Coves Noves respectivament.

Les tasques que corresponen al servei són totes les relacionades, tant en abastament com en sanejament i pluvials amb:

- Instal · lació, manteniment, reparació d'avaries i renovació d'instal · lacions i canalitzacions.
- Qualitat de l'aigua, tant tractament com anàlisi química i informació legal davant Sanitat i Consum.
- Desratització i desinsectació de xarxes de sanejament.
-Gestió de clients: lectura i facturació de comptadors, manteniment i renovació dels mateixos, atenció al client, noves connexions, altes, baixes ...
- Servei de guàrdia 24h davant avisos d'emergència d'abonats o avaries.
- Gestió amb altres organismes pel que fa a legalitzacions i documentació requerida.

El Servei Municipal d'Aigües des Mercadal, actualment disposa de dues zones de captació d'aigües subterrànies clarament diferenciades:

SA ROCA: consta de tres pous de captació amb una capacitat d'extracció instantània total de 190 m3/hora, el que suposa 4.500 m3 diaris, capacitat suficient per cobrir les demandes de consum actuals.
Mitjançant una xarxa de transport d'aigua d'uns 45Km de longitud i partint d'un dipòsit de capçalera situat a la mateixa zona de captació de Sa Roca, es proveeix als dipòsits dels nuclis urbans des Mercadal, Fornells i Platges de Fornells, els quals subministren l'aigua a aquestes poblacions. El dipòsit de Sa Roca proveeix també directament i sense dipòsits intermedis a les zones de Ses Salines, Sa Roca ia totes les explotacions agràries, hortals i habitatges disseminats de la meitat oest del terme municipal. La xarxa de distribució d'aigua dins dels nuclis urbans té una longitud total d'uns 65 km i dóna servei actualment a un total de 3.750 abonats.

Binifabini: consta de dos pous de captació amb una capacitat d'extracció instantània total de 70 m3/hora, el que suposa 1.680 m3 diaris, capacitat suficient per cobrir les demandes de consum actuals. Aquests pous alimenten, mitjançant una canalització de 3.500 m de longitud, un dipòsit de capçalera de 2.400 m3 de capacitat situat a les cotes altes de la urbanització de Coves Noves, des del qual es dóna subministrament a les urbanitzacions de Coves Noves i Addaia, connectada aquesta amb una canalització de 1.500 m de longitud. Actualment, aquesta zona de subministrament proveeix un total de 500 abonats.

Per a qualsevol consulta, ens trobarà a les oficines d'atenció al client situades al carrer:

Via Ronda 55 - 07740 - Es Mercadal.
Dilluns a divendres de 9.00ha 13:30
Igualment, pot trucar per telèfon:
Telèfon: 971 154 403
Fax: 971 375 452
Avaries i emergències (24 h): 672 364 151
 

Esta web utiliza cookies propias o de terceros. Al continuar con la navegación usted acepta el uso que hacemos de ellas. Si lo desea puede modificar sus preferencias en su navegador.

Accepto les cookies de la web.